Kogo obowiązuje Split Payment?

W Polsce od 1 lipca 2018 roku obowiązuje mechanizm podzielonej płatności (Split Payment). Wprowadzenie takiego sposobu płatności było narzędziem do uszczelnienia systemu podatkowego. Początkowo split payment był obligatoryjnym sposobem rozliczeń. Jednak od 1 listopada 2019 r. stał się powinnością w wyszczególnionych przypadkach. Korzystanie z metody podzielonej płatności obowiązkowe jest dla określonej grupy ludzi i dla […]

Karta Podatkowa

Prowadzenie ewidencji w formie karty podatkowej umożliwia rozliczenie oraz zapłatę podatku dochodowego. Osoby wybierające ten sposób opodatkowania zobowiązane są do zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego tej decyzji (formularz PIT-16). Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na uiszczaniu stałej opłaty, której wysokość uzależniona jest od: – rodzaju prowadzonej działalności, – ilości zatrudnionych pracowników, – wielkości miejscowości, w […]

Jak przeprowadzić remanent?

Remanent to inwentaryzacja majątku firmy, którą każdy przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzić na koniec roku podatkowego. Inwentaryzacji podlegają głównie półwyroby, wyroby gotowe, materiały podstawowe i pomocnicze, towary handlowe, a także odpady. Remanent nazywany również spisem z natury, polega na spisaniu faktycznego stanu majątku firmy i porównaniu go z dokumentami księgowymi, takimi jak: – faktury – PZ-ty […]

Księga Przychodów i Rozchodów

KPiR (księga przychodów i rozchodów) to najpopularniejsza forma prowadzenia ewidencji księgowych przez małych przedsiębiorców. Powodem zapewne jest to, że ujmuje się w niej tylko osiągnięte z działalności przychody oraz poniesione koszty, ponieważ przewidziana została do celów podatkowych ( na jej podstawie ustalane jest opodatkowanie). Prowadzenie KPiR jest obowiązkiem jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych/jawnych/partnerskich, których właścicielami […]

Dokumenty elektroniczne

Na obecną chwilę coraz więcej dowodów księgowych zostaje generowane w formie zapisu elektronicznego. Właśnie dlatego w ostatnim czasie można było zaobserwować wątpliwości czy są one zgodne w wymogami, jak również czy na ich podstawie mogą być dokonywane zapisy w księgach rachunkowych. Zgodnie z wyjaśnieniami, dokumentem elektronicznym określamy formę dokumentu jak np. fakturę elektroniczną, wydruk z […]

Jakie warunki muszą spełniać dowody księgowe?

Właściciele spółek zobowiązanych do pełnej ewidencji księgowej mają obowiązek stosowania się do zasad zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej „UoR”), która zobowiązuje do ewidencji księgowej zgodnie z rzeczywistym przebiegiem oraz dokonaniem odpowiedniego potwierdzenia na podstawie dowodu księgowego. Wyróżniamy dowody księgowe: 1. Własne (wewnętrzne, zewnętrzne) 2. Zewnętrzne obce (dowody zbiorcze, […]

JPK dla ksiąg rachunkowych

Wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek składania pliku JPK_KR do urzędu. Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 roku ma posiadać nową wersję opisów swojej struktury. Struktura JPK_KR obowiązuje w pierwszej wersji od 1 lipca 2016 roku. Z nowym rokiem 2021 obowiązywać będzie nowa broszura dla ksiąg rachunkowych, w której znajdować […]

Przygotowanie firmy do PPK

PPK, a więc Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą praktycznie każdego przedsiębiorcę. Dlatego będąc zarówno przedsiębiorcą, jak i pracownikiem, warto zapoznać się z tym zagadnieniem, aby wszystko było jasne. Program dotyczący PPK umożliwi przedsiębiorcom kontrolowanie zmiennych wpłat do PPK, co jest w stanie znacznie ułatwić pracę. Możliwe jest to wówczas, gdy program: – umożliwia prowadzenie bazy z […]

Księgowość online dla wszystkich przedsiębiorców!

Jedną z podstaw prowadzenia działalności jest odpowiednia ewidencja księgowa i rozliczenia z urzędem skarbowym. Zaległości księgowe i podatkowe mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Wybierając księgowość można zdecydować się na usługi biura rachunkowego, zatrudnić księgową lub zająć się tym samodzielnie. Rozwiązaniem dedykowanym dla wszystkich przedsiębiorców jest księgowość online. Aktualnie bardzo ceniony i chętnie wybierany rodzaj […]

Termin składania sprawozdania finansowego

Jednym z obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcach prowadzących pełną księgowość, jest składanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności spółki. Jest to czynność, która pozwala na zamknięcie roku obrachunkowego po jego zakończeniu. Sprawozdania sporządzają i składają jednostki zobowiązane przepisami prawa do ksiąg rachunkowych oraz te, które dobrowolnie wybrały ten sposób ewidencjonowania. Sprawozdanie sporządza się na tak zwany […]