Prawa pracownika – wykorzystanie czasu wolnego za nadgodziny w kolejnym okresie rozliczeniowym

Prawa pracownika – wykorzystanie czasu wolnego za nadgodziny w kolejnym okresie rozliczeniowym W dzisiejszym świecie, gdzie tempo życia zawodowego stale wzrasta, coraz częściej pracownicy znajdują się w sytuacjach, w których są zmuszeni pracować ponad normę godzinową. Gromadzenie nadgodzin staje się powszechne, a pracodawcy muszą przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących wykorzystania tego czasu wolnego w kolejnym okresie…

Więcej

Wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 r.

Czym jest wyngrodzenie minimalne? Wynagrodzenie minimalne to minimalna kwota, jaką pracodawca jest zobowiązany wypłacić swoim pracownikom. W Polsce wysokość wynagrodzenia minimalnego jest ustalana co roku i obowiązuje od 1 stycznia danego roku. Wynagrodzenie minimalne jest ustalane przez rząd i ma na celu zapewnienie minimalnych standardów życia pracownikom oraz ochronę ich przed nieuczciwymi pracodawcami. Wysokość wynagrodzenia…

Więcej

Nowelizacja przepisów w zakresie prawa pracy | Praca zdalna

W czasie pandemii na wielu pracodawcach sytuacja wymusiła skierowanie pracowników na pracę zdalną. Czy tak już zostanie? Czy w przedsiębiorstwach należy uregulować kwestie związane z pracą zdalną? Praca zdalna a Kodeks Pracy W związku z pandemią wielu pracodawców zdecydowało się skorzystać z możliwości pracy zdalnej. Już od dłużego czasu mówi się, że potrzebne są zapisy…

Więcej

Ewidencja czasu pracy kierowcy 2022

Jak zmienia się sposób naliczania wynagrodzeń kierowców? W jaki sposób zmienia się prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy? Na co warto zwrócić uwagę rozliczając czas pracy kierowcy w 2022 roku? Od lutego zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące transportu drogowego. Powodem są regulacje unijne – Pakiet Mobilności. 1. ▶ Wynagrodzenie Po wprowadzeniu zmian w ustawie ustawie…

Więcej

Dokumentacja płacowa

Dokumentacja płacowa – czym jest? Kto musi ją prowadzić? Pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji związanej z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Co wchodzi w zakres dokumentacji płacowej? Przez ile lat należy ją przechowywać? Dokumentacja płacowa składa m.in. z: ▸ aktów decyzyjnych określających podstawowe zasady ustalania i obliczania należności obowiązujących…

Więcej

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy powrót pracownika do pracy po zakończonym zwolnieniu chorobowym dłuższym niż 30 dni jest możliwy wyłącznie po spełnieniu warunku przeprowadzenia badań kontrolnych. Celem badań jest stwierdzenie zdolności do pracy w danym zakładzie pracy oraz na dotychczasowym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania kontrolne. Pracownik zobligowany jest…

Więcej

Jak sporządzić świadectwo pracy?

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę kończąc stosunek zatrudnienia powinni otrzymać świadectwo pracy. Czym jest świadectwo pracy? Co powinno zawierać? Jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy? Istotnie należy zaznaczyć, że wydanie świadectwa pracy pracownikowi jest obowiązkowe bez względu na rodzaj zatrudnienia (w przypadku umowy o pracę). Dodatkowo ważne jest, że dokument, o którym mowa musi…

Więcej

Jak uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zarobkach?

Zdarza się, że zatrudniony pracownik wymaga od pracodawcy wydania zaświadczenia potwierdzającego fakt nawiązania stosunku pracy oraz wysokości comiesięcznego wynagrodzenia. Pracodawca nie może odmówić sporządzenia i wydania tego rodzaju dokumentu. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wymagane jest np.: – podczas ubiegania się o kredyt, pożyczkę – korzystanie z rządowego dofinansowania – ubieganie się o alimenty –…

Więcej

Kartoteka wynagrodzeń

Kartoteka wynagrodzeń jest niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorcy, który zatrudnia swoich pracowników na umowę o pracę. Ponieważ to od niej zależne jest odpowiednie wyliczenie wypłaty, składek czy zaliczki na podatek dochodowy. Jednym ze składowych kartoteki wynagrodzeń jest karta przychodów. Co powinna zawierać taka karta? imię i nazwisko pracownika numer identyfikacji podatkowej lub PESEL dane adresowe  dane…

Więcej

Definicja Funduszu Pracy

Spośród składek, które są odprowadzane z tytułu wynagrodzenia, można wyróżnić m.in. Fundusz Pracy, który jest państwowym funduszem celowym, którym dysponuje minister pracy i polityki społecznej. W ramach owego funduszy gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia, a także instytucjach znajdujących się na rynku pracy. Pieniądze zgromadzone w ramach Funduszu Pracy, są…

Więcej