Biała lista podatników VAT zawiera najważniejsze informacje o przedsiębiorcach będącymi podatnikami VAT. Głównym jej celem jest weryfikowanie wiarygodności kontrahentów. Najczęściej wykorzystywana jest w przypadku konieczności dokonania rozliczeń podatkowych.

Warto zaznaczyć, że biała lista podatników VAT jest darmową, powszechną oraz ogólnodostępną bazą danych. Wykaz prowadzony jest w formie elektronicznej. Udostępnia informacje o podatniku w okresie 5 lat wstecz.

Jakie informacje zawiera?
– firma (nazwa) lub imię i nazwisko
– numer identyfikacyjny nadany na potrzeby podatku
– status podmiotu (rejestracja, wykreślenie z rejestru, czynny/zwolniony podatnik VAT)
– numer REGON (jeżeli został nadany)
– numer KRS (jeżeli został nadany)
– adres siedziby
– adres prowadzenia działalności
– dane osób wchodzących w stan organu reprezentującego podmiot
– dane wspólników
– data rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z bazy danych
– podstawę prawną (w przypadku wykreślenia lub odmowy rejestracji)
– numery rachunków rozliczeniowych

Podatnicy za pomocą białej listy podatników VAT mają możliwość sprawdzenia kontrahentów dla celów VAT.

 

Kogo obowiązuje split payment?