Do 2004 roku wszystkie faktury VAT musiały posiadać podpis obydwu stron transakcji. Dla przedsiębiorców było to często uciążliwe, szczególnie jeśli konieczne było wystawienie kilkudziesięciu czy kilkuset faktur. Od momentu wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej, nie ma już takiego obowiązku.
Często jednak osoby otrzymujące niepodpisaną fakturę VAT, zastanawiają się czy jest ona ważna.

Przepisy prawa regulują wszystkie dane jakie muszą znajdować się na fakturze. Należą do nich między innymi: imiona i nazwiska lub nazwy sprzedającego i nabywającego oraz ich numery NIP, nazwa towaru lub usługi wraz z ilością i ceną jednostkową, stawka VAT i wartość podatku.

Pośród obowiązkowych elementów przepisy nie wymieniają podpisów czy pieczątki stron transakcji. Oznacza to więc, że niepodpisana faktura VAT stanowi pełnoprawny dokument.
Stanowi to znaczne uproszczenie dla podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym, szczególnie kiedy posługują się one FV w formie elektronicznej. Nie ma konieczności drukowania i skanowania podpisanej faktury, można ją wygenerować w odpowiednim programie i wysłać bezpośrednio do klienta.