Dokumentacja płacowa – czym jest? Kto musi ją prowadzić?

Pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji związanej z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Co wchodzi w zakres dokumentacji płacowej? Przez ile lat należy ją przechowywać?

Dokumentacja płacowa składa m.in. z:
▸ aktów decyzyjnych określających podstawowe zasady ustalania i obliczania należności obowiązujących w konkretnym zakładzie pracy;
▸ przepisów normujących problematykę wynagradzania;
▸ interpretacje urzędowe;
▸ orzecznictwa sądowe w sprawach płacowych;
▸ opinie prawne w sprawach związanych z wynagrodzeniem;
▸ sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia oraz płac;
▸ korespondencji płacowej;
▸ porozumienia dotyczące warunków zatrudnienia;
▸ aneksy umów o pracę;
▸ orzeczenia sądów pracy;
▸ decyzje o przyznaniu premii i nagród;

Dokumentacja płacowa przechowywana przez 50 lat (listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty)