Zajrzyj również na stronę główną

 

Jedną z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany. Możliwość korzystania z ryczałtu jest ograniczona do przedsiębiorców spełniających odpowiednie warunki. Do tej pory dostęp do opodatkowania ryczałtem był dość ograniczony. Wiele zmieniło się jednak od 2021 roku.

Początek roku 2021 roku zaowocował w liczne i znaczące zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Tego typu opodatkowanie polega na opłacaniu podatku od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.
Korzystanie z opodatkowania ryczałtem określane jest przez:

1. Limity– od 2021 roku limit wynosi 2 000 000 euro ( przychody z działalności wykonywanej samodzielnie)
2. Katalog działalności– opodatkowanie ryczałtem nie jest dozwolone dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:
– prowadzenia aptek
– kupna i sprzedaży wartości dewizowych
– handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
– wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

oraz nie jest dozwolone dla podatników, którzy przekształcić działalność z :
– samodzielnego prowadzenia działalności, na działalność w formie spółki z małżonkiem
– samodzielnie prowadzonej działalności przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

W ramach zmian na nowo rozpoznaną definicję działalności w zakresie wolnych zawodów, co poszerzyło ich dostęp do zryczałtowanej formy opodatkowania.