Jak zmienia się sposób naliczania wynagrodzeń kierowców? W jaki sposób zmienia się prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy? Na co warto zwrócić uwagę rozliczając czas pracy kierowcy w 2022 roku?

Od lutego zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące transportu drogowego. Powodem są regulacje unijne – Pakiet Mobilności.

1. ▶ Wynagrodzenie
Po wprowadzeniu zmian w ustawie ustawie o transporcie drogowym, ustawie o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw) wynagrodzenie liczone jest w oparciu o minimalne stawki wynagrodzenia według stawek obowiązujących dla kierowców pracujących w określonym państwie (nie jak do tej pory według stawek obowiązujących w państwie delegowania).
Obowiązek zapewnienia wynagrodzenia dostosowanego do kraju, do którego pracownik jest delegowany.

2. ▶ Dokumentacja pracowników
Nowe przepisy wprowadziły zmiany w zakresie udzielania przerw kierowcom oraz płacowego rozliczania, a także zasad prowadzenia oraz przechowywania ewidencji czasu pracy kierowców.
Wprowadzone przepisy zobowiązują do przechowywania dokumentacji pracowników przez 10 lat.

3. ▶ Ewidencja czasu pracy
Wprowadzono ujednoliconą formę ewidencji czasu pracy kierowców.