Remanent to inwentaryzacja majątku firmy, którą każdy przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzić na koniec roku podatkowego. Inwentaryzacji podlegają głównie półwyroby, wyroby gotowe, materiały podstawowe i pomocnicze, towary handlowe, a także odpady.

Remanent nazywany również spisem z natury, polega na spisaniu faktycznego stanu majątku firmy i porównaniu go z dokumentami księgowymi, takimi jak:
– faktury
– PZ-ty
– raporty kasowe
– umowy kupna-sprzedaży

Remanent przeprowadzony musi zostać zgodnie z ustawą o rachunkowości i odpowiednimi rozporządzeniami, ale również bardzo starannie i bezbłędnie. Na remanencie musi widnieć podpis osoby go sporządzającej (najczęściej jest to księgowa firmy).
Suma z remanentu wpisywana jest do KPiR na koniec roku podatkowego i jednocześnie zamyka wpisując się w ostatnią pozycję oraz otwiera nowy okres rozliczeniowy pierwszym wpisem w księdze.

Sporządzić remanent można według 3 metod:
1. Spis z natury-polega na ustaleniu faktycznego stanu składników majątku poprzez szacowanie, mierzenie, liczenie i ważenie.
2. Uzgodnienie sald-polega na potwierdzeniu stanu aktywów i pasywów, przedstawionych w księgach rachunkowych.
3. Weryfikacja– metoda ta polega na porównaniu zapisów księgowych z posiadanymi dokumentami źródłowymi.

W dobie nowoczesności jest możliwość ustanowienia spisem z natury wydruku z ewidencji magazynowej prowadzonej przy pomocy urządzenia elektronicznego.
Warunek ->  wydruk musi zostać potwierdzony ze stanem, rzeczywistym.