Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę kończąc stosunek zatrudnienia powinni otrzymać świadectwo pracy. Czym jest świadectwo pracy? Co powinno zawierać? Jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy?

Istotnie należy zaznaczyć, że wydanie świadectwa pracy pracownikowi jest obowiązkowe bez względu na rodzaj zatrudnienia (w przypadku umowy o pracę). Dodatkowo ważne jest, że dokument, o którym mowa musi być wystawiony bez względu na to czy umowa zostanie rozwiązana czy wygasła.

Pracownik uprawniony jest do złożenia odpowiedniego wniosku o wydanie świadectwa pracy.

Jak przekazać świadectwo pracy pracownikowi?
– osobiście
– wysłanie pocztą
– dostarczenie na adres przez kuriera lub upoważnioną osobę

Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za nieterminowe wydanie świadectwa pracy pracownikowi. Przepisy przewidują w tym wypadku grzywnę w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych. O jej nałożeniu i wysokości zadecyduje organ kontrolny, na przykład Państwowa Inspekcja Pracy w czasie kontroli.