Wielu przedsiębiorców podczas prowadzenia firmy potrzebuje zaświadczenia o niekaralności. W jaki sposób go uzyskać?

Przedsiębiorca ubiegający się o zaświadczenie o niekaralności może skorzystać z możliwości załatwienia go bez wychodzenia z domu, przez Internet.

Opłaty:
20 zł – w przypadku złożenia formularza przez Internet
30 zł – w przypadku złożenia wniosku w punkcie informacyjnym (istnieje możliwość dokonania opłaty gotówką, znakami opłaty sądowej, przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości)

Kto nie musi opłacać zaświadczenia?
Wolontariusze, którzy chcą zostać wychowawcami lub kierownikami obozu lub kolonii dla dzieci i młodzieży.

Decydując się na złożenie wniosku przez Internet należy pamiętać o obowiązku posiadania narzędzia pozwalającego potwierdzić tożsamość osoby składającej wniosek (poniżej dostępne opcje):
– profil zaufany
– kwalifikowany podpis elektroniczny

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności online:
1. Założenie konta w systemie Krajowego Rejestru Karnego.
2. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
3. Dokonanie odpowiedniej opłaty za wydanie zaświadczenia.
4. Podpisanie wniosku profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.