Zdarza się, że zatrudniony pracownik wymaga od pracodawcy wydania zaświadczenia potwierdzającego fakt nawiązania stosunku pracy oraz wysokości comiesięcznego wynagrodzenia. Pracodawca nie może odmówić sporządzenia i wydania tego rodzaju dokumentu.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wymagane jest np.:
– podczas ubiegania się o kredyt, pożyczkę
– korzystanie z rządowego dofinansowania
– ubieganie się o alimenty
– zakup towarów na raty

Dokument wydany przez pracodawcę powinien zawierać:
– dane pracownika (imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu tożsamości)
– informacje regulujące sposób zatrudnienia, wymiar czasu pracy, zajmowanym stanowisku
– wysokość miesięcznego wynagrodzenia (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto)
– ewentualne obciążenia komornicze pracownika
– pieczątka
– podpis pracodawcy