Wielu przyszłych przedsiębiorców rozważa wybór jednoosobowej działalności gospodarczej jako filar prowadzonej firmy. Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Ustawa Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku określa, że jednoosobowa działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Działalność, o której mowa:
– jest nastawiona głównie na zysk,
– ma charakter zorganizowany,
– wykonywana jest w sposób ciągły,
– wykonywana jest w imieniu właściciela,
– odpowiedzialność za podejmowane w niej działania ponosi wyłącznie przedsiębiorca.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość prowadzenia działalności bez jej rejestracji w CEIDG. Warunki umożliwiające skorzystanie z tego rozwiązania:
– przedsiębiorca jest osobą fizyczną a przychody z prowadzonej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2020 jest to 1300 zł,
– przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

 

Księgowość online – czy warto z niej skorzystać?