Wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek składania pliku JPK_KR do urzędu. Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 roku ma posiadać nową wersję opisów swojej struktury.

Struktura JPK_KR obowiązuje w pierwszej wersji od 1 lipca 2016 roku. Z nowym rokiem 2021 obowiązywać będzie nowa broszura dla ksiąg rachunkowych, w której znajdować się będą zaktualizowane opisy niektórych elementów jednolitego pliku kontrolnego dla ksiąg rachunkowych. W ramach przeprowadzenia oceny funkcjonowania dotychczasowych opisów poszczególnych elementów JPK_KR, zdaniem resortu finansów wiele z nich wymaga doprecyzowania.
Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych składa się z kilku elementów:
– Podmiot1
– ZOiS
– Dziennik
– DziennikCtrl
– KontoZapis
– KopntroZapisCtrl
jednak nie w każdym sektorze dokonano mina opisowych.

Wprowadzone zmiany, które wynikają z nowych opisów elementów struktury JPK_KR, nie będą wymagały aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez podatnika.