Dział kadr i płac w firmie zajmuje się obsługą wszystkich zadań związanych z potencjałem ludzkim firmy. Jest to bardzo ważny i rozbudowany dział firmy. Bardzo często przedsiębiorcy decydują się na powierzenie obsługi tego działu wraz z księgowością firmy w ręce specjalistów np. biurom rachunkowym. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż pozwala zaoszczędzić sporo czasu, jednocześnie dając gwarancję, że wszystkie zadania są należycie wykonane.

Zadania z zakresu kadr i płac można podzielić na kilka aspektów:

1. Zadania związane z zatrudnieniem → skierowanie na badania pracownika, podpisanie umowy o pracę, przeprowadzenie szkolenia BHP, zgłoszenie pracownika do ZUS.

2. Zadania w trakcie trwania stosunku pracy → prowadzenie akt osobowych pracownika, naliczanie listy płac, odprowadzanie składek do ZUS, rozliczanie urlopów/ zwolnień lekarskich/ zasiłków, wydawanie potrzebnych pracownikowi zaświadczeń.

3. Zadania związane z zakończeniem współpracy → zgłoszenie do ZUS, sporządzenie i wydanie świadectwa pracy, wydanie referencji.

==

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową pomoc w zakresie obsługi kadrowo-płacowej przedsiębiorstw. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu.