Prowadzenie ewidencji w formie karty podatkowej umożliwia rozliczenie oraz zapłatę podatku dochodowego. Osoby wybierające ten sposób opodatkowania zobowiązane są do zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego tej decyzji (formularz PIT-16).

Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na uiszczaniu stałej opłaty, której wysokość uzależniona jest od:
– rodzaju prowadzonej działalności,
– ilości zatrudnionych pracowników,
– wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Skorzystanie z karty podatkowej możliwe jest dla podatników, którzy:
– prowadzą działalność wymienioną w w ramach jednej z 12 części tabeli z załącznika nr 3 do “Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”,
– nie podlegają pod wyłączenia wymienione w ramach art. 25 wyżej wymienionej ustawy
– korzystali z niej w roku 2021 i nie zaprzestali do 2022, zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie.

Warto zaznaczyć, że osoby korzystające z karty podatkowej zwolnione są z obowiązku:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych;
– składania zeznań podatkowych;
– wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

 

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie księgowości dla firm. Wykorzystując nowoczesne technologie jesteśmy w stanie zaproponować atrakcyjne ceny współpracy. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą biuro@prowadzenie-ksiegowosci.pl