Pomimo, że podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji VAT_7 zamiast deklaracji VAT od 1 października 2020 roku, nadal w składanych dokumentach pojawiają się błędy. Winą za tę sytuację obarcza się niejasne wytyczne dotyczące znakowania transakcji kodami VAT oraz niedostosowane systemy księgowe stosowane w firmach.

JPK_V7 zastąpił dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i jest strukturą składającą się z dwóch części – deklaracyjnej i ewidencyjnej. JPK_V7 zawiera zbiór informacji o zakupach i sprzedaży związanej z VAT w danym okresie, wszystkie pozycje ze starej deklaracji oraz oznaczenia transakcji kodami.

Za błędy w JPK_V7 przewidziane są kary. Kwestia ta została uregulowana w Kodeksie Karno Skarbowym. Za błąd wykryty przez Urząd Skarbowy na podatnika może zostać nałożona kara w wysokości do 500 zł (za każdy błąd). Z konsekwencjami należy się liczyć nie tylko jeśli błędnie zostanie wyliczona wartość podatku, ale również jeśli na przykład zapomnimy oznakować danej transakcji odpowiednim kodem.

Każdy błąd z całą pewnością zostanie wykryty, ponieważ weryfikacja odbywa się automatycznie za pomocą odpowiednim narzędzi.

Po jego wykryciu Urząd skieruje do podatnika wezwanie do skorygowanie błędów. Na poprawę będzie przysługiwało zaledwie 14 dni.