Jakiś czas temu została przez Prezydenta podpisana ustawa o kasach fiskalnych online. Skutkiem tego przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani do wycofywania się ze stosowania tradycyjnych kas fiskalnych.

Pierwsza wersja owej zmiany zakładała, że obowiązek ten spadnie na wszystkich przedsiębiorców i wejdzie w życie w styczniu 2018 r., aczkolwiek plany te uległy zmianie i postanowiono rozłożyć to w czasie. Z kolei z powodu itp. trwającej pandemii COVID-19, terminy te dodatkowo uległy wydłużeniu.

W styczniu 2020 r. obowiązek ten spadł na warsztaty samochodowe oraz podmioty sprzedające benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

W styczniu 2021 r. do tego grona dołączyły hotele, pensjonaty oraz gastronomia. Dodatkowo dotyczyło do podmiotów sprzedających węgiel, brykiet oraz inne tego typu paliwa wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu w celach opałowych.

Następnie niebawem, bo już w lipcu do grona tego dołączą podmioty działające w zakresie:
– fryzjerstwa i kosmetologii,
– budownictwa,
– opieki medycznej i stomatologicznej,
– prawa,
– klubów fitness.

Ustanowione przepisy ustawy o VAT informują, iż na zakup nowej kasy fiskalnej online, przysługuje ulga na poziomie 90% wartości kasy, aczkolwiek nie więcej niż 700 zł.

Wprowadzenie kas fiskalnych online ma na celu:
– uszczelnienia systemu oraz walka z lukami w VAT,
– wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych, które wchodzić będą do eksploatacji,
– jak najszybsze wycofanie z obiegu przestarzałych urządzeń, które często nie są dostosowane do aktualnych wymogów umożliwiających kontrolę.