W Polsce od 1 lipca 2018 roku obowiązuje mechanizm podzielonej płatności (Split Payment). Wprowadzenie takiego sposobu płatności było narzędziem do uszczelnienia systemu podatkowego.

Początkowo split payment był obligatoryjnym sposobem rozliczeń. Jednak od 1 listopada 2019 r. stał się powinnością w wyszczególnionych przypadkach.
Korzystanie z metody podzielonej płatności obowiązkowe jest dla określonej grupy ludzi i dla określonych transakcji.
Mechanizm podzielonej płatności obowiązuje:
1) Transakcje B2B- sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT ( czynnymi lub zwolnionymi)
2) Transakcje o wartości brutto przekraczającej 15 000 zł lub równowartość tej kwoty
3) Określonych pozycji z faktury, które znajdują się w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT
Split payment polega na rozdzieleniu zapłaty na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT.
Kwotę podatku VAT wpłaca się na specjalny rachunek do rozliczeń VAT, natomiast pozostałą część na rachunek kontrahenta.
Z użyciem split payment można również opłacać zaliczki w przypadku rozliczeń między przedsiębiorcami. Czynności te określone są jednak szczegółowo i jeśli przedsiębiorcy mają zamiar dokonywać płatności zaliczek przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, powinni zapoznać się z prawidłowym wypełnianiem komunikatu przelewu.