KPiR (księga przychodów i rozchodów) to najpopularniejsza forma prowadzenia ewidencji księgowych przez małych przedsiębiorców. Powodem zapewne jest to, że ujmuje się w niej tylko osiągnięte z działalności przychody oraz poniesione koszty, ponieważ przewidziana została do celów podatkowych ( na jej podstawie ustalane jest opodatkowanie).

Prowadzenie KPiR jest obowiązkiem jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych/jawnych/partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne. Ponadto w przypadku ewidencji w formie księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorców obowiązuje limit przychodów netto ze sprzedaży. Limit ten wynosi 2 000 000 euro w przeliczeniu na polskie złote i aby móc prowadzić KPiR nie można go przekraczać.

Księga Przychodów i Rozchodów stanowi narzędzie informacyjne zarówno dla przedsiębiorców jak i dla księgowego. Zawarte w niej wpisy pozwalają na określenie zobowiązań podatkowych oraz dokonywanie analiz w zakresie zmian wielkości kosztów/przychodów na przestrzeni roku.