Księgowość internetowa a tradycyjna

Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz automatyzacja i cyfryzacja procesów księgowych to obecnie standardowe rozwiązania stosowane w polskich firmach. Właściciele firm szukają możliwości zoptymalizowania czasu i kosztów związanych z dopełnieniem obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych, jakie nakładają na nich przepisy prawa. Obecnie wyróżnia się dwa modele prowadzenia księgowości – księgowość internetową i tradycyjną. Obydwa z nich mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Ich stosowanie przynosi docelowo taki sam efekt – prawidłowo prowadzoną ewidencję, rozliczone podatki i sporządzone sprawozdanie finansowe. Czym jednak różnią się te modele?


Dostarczanie dokumentów i archiwizacja

Pierwszą z istotnych kwestii jest dostarczanie dokumentów i ich przechowywanie. Księgowość tradycyjna wymaga od przedsiębiorcy składanie dokumentów w papierowej formie w siedzibie biura – osobiście lub za pośrednictwem poczty. Księgowość internetowa zwalnia właścicieli firm z takiego obowiązku. Do rozliczenia dokumentów biuro rachunkowe wymaga przesłania zdjęcia lub skany dokumentów. W takiej również formie są one następnie przechowywane w “chmurze”.

To może Cię zainteresować: Zmiany w zakresie składki zdrowotnej.


Dostęp do informacji

Elektroniczna księgowość zapewnia dostęp do danych firmy 24/7. Biura udostępniają swoim klientom aplikację, za pośrednictwem której w smartfonie mogą oni sprawdzać stan finansowy i podatkowy swojej firmy oraz mieć podgląd otrzymywanych i wystawianych dokumentów.
W tradycyjnej księgowości nie ma takiej opcji, aby otrzymać informacje należy udać się do biura lub skontaktować się z nim telefonicznie.

Jaką księgowość wybrać?

Pomimo tego, że księgowość internetowa daje niemalże nieograniczone możliwości, tradycyjny model księgowania wciąż ma swoich zwolenników. Patrząc jednak na korzyści płynące ze współpracy z biurem rachunkowym online, trudno zrozumieć dlaczego przedsiębiorcy dobrowolnie rezygnują z takiej wygody i oszczędności czasu.