Jak prowadzić księgowość spółki jawnej? Na jakich zasadach opiera się ewidencja księgowa w podmiocie prowadzonym w postaci spółki jawnej?

Spółka jawna należy do grona spółek osobowych. Z racji tego, że podmiot w formie spółki jawnej nie posiada osobowości prawnej jest on zwolniony z obowiązku podatkowego związanego z opłacaniem podatku dochodowego CIT.

Dlaczego warto wybrać spółkę jawną?
– brak narzuconej przepisami prawa formy umowy spółki oraz możliwość dowolnego konstruowania zapisów
– możliwość korzystania z uproszczonej formy księgowości
– szybka i łatwa rejestracja spółki

Księgowość spółki jawnej – jak prowadzić?

W sytuacji, gdy wspólnikami spółki jawnej są tylko osoby fizyczne, prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych możliwe jest dopiero po przekroczeniu określonego prawnie limitu (obecnie 2 000 000 euro przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy).
Po przekroczeniu limitu przychodów spółka zobowiązana jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej, czyli szczegółowej ewidencji księgowej.