Księgi rachunkowe stanowią system ewidencji księgowej zobowiązujący do posiadania wiedzy na temat przepisów prawnych, ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Istotnie należy zaznaczyć, że nieznajomość przepisów może wpłynąć na bezpieczeństwo podmiotu na rynku oraz narazić przedsiębiorcę na problemy finansowe.

Oprócz podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na przychód w danym roku wyróżniamy te, które po przekroczeniu określonego prawnie limitu muszą przejść na pełną księgowość.

Księgi rachunkowe muszą prowadzić:
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki jawne osób fizycznych
– oraz spółki partnerskie,
gdy przychody za ubiegły rok wynoszą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Przeliczenia limitu należy dokonać na na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Limit przychodów decydujący o przejściu na księgi rachunkowe w 2022 roku
W roku 2022 księgi rachunkowe będą obligatoryjne w przypadku przekroczenia kwoty 9 188 200 zł..