Ulga uprawniająca do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne ( Mały ZUS Plus) obowiązywać będzie również w 2021 r. Korzystanie z przywileju dostępne jest dla przedsiębiorców spełniających odpowiednie warunki.

Mały ZUS Plus obowiązuje przedsiębiorcę maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga adresowana jest do firm, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 000 zł. W przypadku działalności prowadzonej krócej niż rok, limit przychodu wyliczany jest proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności. Dodatkowym warunkiem jest konieczność prowadzenia działalności w poprzedni roku przez co najmniej 60 dni.
Ulga dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne to przedsiębiorca opłacać je musi w pełnej wysokości.
Przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do Małego ZUS-u plus w 2020 roku i nadal spełniają wszystkie warunki, nie mają obowiązku ponownego aplikowania.
Kwota składek przy Małym ZUS-ie plus zależy od dochodu. Podstawą wymiary składek na ubezpieczenie społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.