Każdy przedsiębiorca, którego działalność skupia się na sprzedaży dóbr lub usług na rzecz osób fizycznych, ma obowiązek sporządzać odpowiednią ewidencję sprzedaży. Ale niewielu przedsiębiorców wie, że zamiast kupować niezbędną kasę fiskalną, mogą skorzystać z najmu kasy online.

Kasy online to nowe rozwiązanie, dające możliwość przesyłania danych o sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego. Ten typ kasy przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe, hotele, siłownie. Dla tych, którzy świadczą usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne. Ale również dla prawników, lekarzy czy budowlańców.

Najem kasy online jest możliwy wtedy, gdy przedsiębiorca, który sprzedaje usługi lub towary na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, a jego poprzedni rok podatkowy wyniósł mniej niż 20 000 złotych. W wypadku, gdy przedsiębiorca przekroczy tę kwotę, a używa kasy online, traci taką możliwość po dwóch miesiącach od przekroczenia.

Aby powrócić do strony głównej kliknij tutaj.