W czasie pandemii na wielu pracodawcach sytuacja wymusiła skierowanie pracowników na pracę zdalną. Czy tak już zostanie? Czy w przedsiębiorstwach należy uregulować kwestie związane z pracą zdalną?

Praca zdalna a Kodeks Pracy

W związku z pandemią wielu pracodawców zdecydowało się skorzystać z możliwości pracy zdalnej. Już od dłużego czasu mówi się, że potrzebne są zapisy regulujące świadczenie pracy w formie zdalnej.

W najbliższym czasie do Kodeksu Pracy zostanie wprowadzona definicja:

Sposób i forma wykonywania pracy zdalnej będą regulowane między pracodawcą a pracownikiem, najlepiej zawrzeć odpowiednie zapisy w umowie o pracę.

Praca zdalna może być wykonywana na wniosek pracownika – w jakich sytuacjach pracodawca powinien uwzględnić prośbę o tę formę świadczenia pracy?

➨ pracownica w ciąży,
➨ pracownik wychowujący dziecko do 4 roku życia,
➨ pracownik wychowujący dziecko m.in. niepełnosprawne, ciężko lub nieuleczalnie upośledzone, objęte specjalistycznym kształceniem,
➨ pracownik opiekujący osobą niepełnosprawną członkiem najbliższej rodziny o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inną osobą, która pozostaje z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

To może Cię zainteresować: Jak sporządzić świadectwo pracy?

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Istotnie należy zaznaczyć, że pracodawca powinien jasno określić zasady wykonywania pracy zdalnej, m.in. w zakresie pokrywania kosztów, kontroli pracownika, BHP.