Małym podatnikiem nazywamy tego przedsiębiorcę, którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą podatku VAT, w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyła limitu 2 000 000 euro. Posiadanie statusu małego podatnika wiąże się z szeregiem korzyści, które bardzo przydają się szczególnie na początku prowadzenia działalności gospodarczej.

 

PIT dla małych podatników

Bycie małym podatnikiem zapewnia możliwość rozliczania zaliczek w trakcie roku podatkowego w okresach kwartalnych czyli: do 20 kwietnia, do 20 lipca, do 20 października i do 20 stycznia.

 

VAT dla małych podatników

– możliwość korzystania z metody kasowej rozliczania podatku VAT – obowiązek zapłaty VAT należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przedsiębiorca otrzyma całość lub część zapłaty za sprzedany towar czy wykonaną usługę.

– możliwość wyboru kwartalnej formy rozliczania podatku – obliguje do generowania co miesiąc JPK_V7 i skadania go do 25 dnia kolejnego miesiąca i daje możliwość przesunięcia zapłaty podatku VAT.