Podatkowa grupa kapitałowa ma na celu przyniesienie korzyści podatkowych dla podmiotu. Mianowicie jej zadaniem jest połączenie wielu spółek w jednego podatnika. Co za tym idzie każda spółka należąca do grupy kapitałowej rozlicza się na podstawie zsumowanych przychodów i kosztów, gdzie podatek jest naliczany dla całej grupy, a nie dla osobnego podmiotu.

Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest oczywiście to, że rozliczanie w grupie nie jest uregulowane przez przepisy o cenach transferowych. Oznacza to także, że podmiot w grupie może zawrzeć pożyczki w do kosztów podatkowych. Spółka nie ma także obowiązku sporządzania dokumentów dla transakcji.

Niestety, ale takie rozwiązanie też może być ryzykowne. Pomimo wielu zachęcających cech, ma także dość istotną wadę. Działanie podatkowej grupy kapitałowej działa wstecz. Oznacza to, że w wypadku, gdy grupa ta się rozpadnie przed okresem przewidzianym na umowie, każda ze spółek ma obowiązek rozliczyć się z podatku. Aczkolwiek rozliczenie musi zawierać cały okres, gdy grupa ta była prowadzona, czyli nasza działalność jest traktowana, jakby nigdy
w takowej grupie nie była.