Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie dla wszystkich jest korzystną formą opodatkowania. Nie decydują się na niego Ci przedsiębiorcy, których działalność wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów uzyskania przychodów. Dlaczego? Otóż ryczałt to forma, która zapewnia możliwość stosowania względnie niskich stawek, ale niestety nie pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania o wygenerowane koszty.
Podstawą opodatkowania w ryczałcie są przychody. Przychodem z kolei nazywamy wartość netto, którą przedsiębiorca uzyskuje ze sprzedaży towarów lub usług w danym okresie rozliczeniowym.
W przypadku tej formy opodatkowania pamiętać należy, że nie wszystkie dochody z najmu, dzierżawy czy pozarolniczej działalności podlegają ryczałtowi. Warto mieć na względzie to, że występują pewne zwolnienia podatkowa i ulgi, które mogą spowodować obniżenie przychodu. Są nimi:

– składki odprowadzane na rzecz ZUS,
– wydatki rehabilitacyjne,
– wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,
– wydatki z tytułu użytkowania sieci internetowej,
0 darowizny na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego).