Czy nawiązanie współpracy w zakresie prowadzenia księgowości firmy mże odbywać się bez umowy? Czy w takiej sytuacji osoba/podmiot prowadzący księgowość ponosi odpowiedzialność za poprawność wypełnianych obowiązków księgowo-podatkowych?

Czy umowa ustna obowiązuje i obloguje do ponoszenia odpowiedzialności?

W wielu przypadkach spraw sądowych okazało się, że umowa ustna również obliguje do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne błędy w ewidencji księgowo-podatkowej. Warto tutaj zaznaczyć, że w sytuacji przedstawienia odpowiednich dowodów prowadzenia księgowości przez określony podmiot/księgową sąd zobliguje go do poniesienia odpowiedzialności za nieprawidłową ewidencję księgową.

Umowa na prowadzenie księgowości – o czym pamiętać?

Umowa powinna zawierać:

  1. Strony umowy
  2. Termin obowiązywania umowy
  3. Warunki wypowiedzenia
  4. Zakres usług
  5. Rodzaj świadczonych usług
  6. Uregulowaną kwestie odpowiedzialności
  7. Wysokość wynagrodzenia
  8. Kwestie poufności oraz RODO