Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi prostą formę dokonywania księgowań operacji finansowych wychodzących w firmie. Prowadzenie księgowości ryczałt to przede wszystkim uproszczony sposób rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Prowadzenie księgowości na ryczałcie

W ryczałcie ewidencjonowanym podatek płacony jest od przychodu, którego nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania. Wysokość podatku zależy od stawki oprocentowania przychodu, która różni się w zależności od branży czyli specyfikacji wykonywanej działalności. Wszystkie dostępne stawki ryczałtu ustalane są przez prawo oraz przydzielane są do nich odpowiednie działalności (kody PKD), jakie mogą z nich korzystać.
Ryczałt przeznaczony jest głównie dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub małych firm, a najczęściej korzystają z niego firmy branży usługowych.

Ewidencja przychodów na ryczałcie

Zapisy księgowe przychodów ryczałtowych dokonywane są ewidencji przychodów, która może być prowadzona w wersji papierowej lub elektronicznej. Przedsiębiorca powinien jeszcze dodatkowo prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia, jeśli posiada przedmioty należące do tej klasyfikacji.