Prowadzenie księgowości Stowarzyszeń

Stowarzyszenia to organizacja pozarządowa, której założenie nie jest nastawione na osiąganie zysku. Warto jednak zauważyć, że mimo nie generowanie przychodów stowarzyszenia zobowiązane są do prowadzenia księgowości. 

Stowarzyszenia z racji tego, że posiadają osobowość prawną zobowiązane są do prowadzenia księgowości. Istotnie należy zaznaczyć, że księgowość stowarzyszeń musi być prowadzona w sposób umożliwiający przedstawienie prawdziwego obrazu sytuacji finansowej.

W jakim zakresie działamy?

-opracowanie zakładowego planu kont.

-opracowanie Polityki Rachunkowości

-sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT)

-sporządzanie bilansów, rachunków wyników

-okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS

-przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej

-prowadzenie rejestrów VAT

-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

-reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS

-pomoc przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych

-sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS

-sporządzanie sprawozdań finansowych

KomplekSowa obsługa księgowa i podatkowa STOWARZYSZEŃ

Dlaczego warto nam zaufać?