Prowadzenie księgowości w prostej spółce akcyjnej polega na pełnej i szczegółowej ewidencji księgowej. Osoby decydujące się na założenie P.S.A. muszą liczyć się z obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prosta spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych. Mówi się o niej „innowacyjna spółka”, ponieważ została stworzona głównie z myślą o startupach stawiających na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Warto jednak zaznaczyć, że nowa forma prawna wdrożona w lipcu 2021 roku może zostać zarejestrowana przez przedsiębiorców w każdym dopuszczalnym prawnie celu.

Wielu przedsiębiorców uważa, że minusem prostej spółki akcyjnej jest konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Dlaczego? Ten sposób ewidencji księgowej zobowiązuje do ewidencji każdej operacji finansowej oraz każdej złotówki przepływającej przez spółkę.

Prowadzenie księgowości w prostej spółce akcyjnej można powierzyć specjalistom biura rachunkowego, który w imieniu przedsiębiorcy zajmą się wszystkimi obowiązkami księgowymi oraz podatkowymi.

Wygodnym rozwiązaniem jest nawiązanie zdalnej współpracy, która ogranicza czas przedsiębiorcy do minimum.