Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona najchętniej wybieranych przez osoby rozpoczynające swoją przygodę z prowadzeniem biznesu. Ograniczona odpowiedzialność wspólników oraz ochrona prywatnego majątku sprawiają, że popularność sp. z o.o. utrzymuje się na tym samym poziomie od wielu lat.

Na czym polega prowadzenie księgowości w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem podatku od osób prawnych – CIT. Opodatkowanie nałożone jest na podmiot od osiągniętych dochodów.

Z racji tego, że spółka z o.o. jest podatnikiem podatku VAT zobowiązana jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej. Warto zaznaczyć, że prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do sporządzania i składania sprawozdania finansowego obrazującego całą sytuację finansową podmiotu. Istotne jest, że sprawozdanie może zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta, który stwierdza poprawność oraz rzetelność zapisów.

Czy prowadzenie księgowości w spółce z o.o. wiąże się z wysokimi kosztami? Wielu przedsiębiorców obawia się, że pełna księgowość generuje wysokie koszty. Warto zauważyć, że wystarczy nawiązać współpracę z odpowiednim biurem rachunkowym aby zoptymalizować koszty do minimum.

Spółka z o.o.:
– możliwość rejestracji w 24h;
– większa wiarygodność na rynku;
– większe możliwości kredytowania;
– brak obowiązku płacenia ZUS (przy 2 wspólnikach);
– ograniczenie odpowiedzialności wspólników;