Na czym polega prowadzenie księgowości w stowarzyszeniu? Czym jest stowarzyszenie i jakie ma obowiązki wynikające z księgowości?

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową. To dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach zarobkowych.

Prowadzenie księgowości w stowarzyszeniu na czym polega?

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującym prawem są zobligowane do prowadzenia księgowości w formie pełnej (księgi rachunkowe).

Uwaga! Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy również podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Prowadzona księgowość musi opierać się o systematyczności oraz rzetelności, aby możliwe było uzyskanie obrazu sytuacji finansowej jednostki.

Prowadzenie księgowości w stowarzyszeniu – sprawozdawczość

Zgodnie z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych istnieje konieczność sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego informującego o podejmowanych działaniach przez jednostkę w ciągu całego roku.

Prowadzenie księgowości w stowarzyszeniu – samodzielnie czy z pomocą biura?

Wielu właścicieli stowarzyszeń decyduje się na pomoc biura rachunkowego w zakresie prowadzenia księgowości.