Planowane rozwiązania w ramach Nowego Ładu dla jednoosobowych działalności gospodarczych sprawiają, że coraz większa grupa osób zastanawia się nad przekształceniem JDG w nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną.

Prosta spółka akcyjna wzbudza ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców z powodu uproszczonych procedur.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając PSA?
– niski kapitał zakładowy (1zł)
– uproszczone zasady rejestracji oraz likwidacji spółki
– możliwość podejmowania uchwał zdalnie
– elastyczne zasady kształtowania organów spółki

Na czym polega przekształcenie JDG w prostą spółkę akcyjną?
1. Przygotowanie planu przekształcenia wraz z niezbędnymi dokumentami
2. Uzyskanie opinii biegłego rewidenta
3. Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy
4. Stworzenie i podpisanie opracowanej umowy spółki
5. Złożenie wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEiDG oraz rejestrację w KRS
6. Zawiadomienie urzędów i kontrahentów o przekształceniu działalności w spółkę

Decydując się na przekształcenie JDG w prostą spółkę akcyjną warto skorzystać z pomocy doświadczonej kadry specjalistów.