PPK, a więc Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą praktycznie każdego przedsiębiorcę. Dlatego będąc zarówno przedsiębiorcą, jak i pracownikiem, warto zapoznać się z tym zagadnieniem, aby wszystko było jasne.

Program dotyczący PPK umożliwi przedsiębiorcom kontrolowanie zmiennych wpłat do PPK, co jest w stanie znacznie ułatwić pracę. Możliwe jest to wówczas, gdy program:
– umożliwia prowadzenie bazy z aktualnym spisem pracowników, którzy wyrazili zgodę na udział w PPK,
– pozwala odnotować rezygnację pracownika z PPK,
– gromadzi wszelkie informacje odnośnie wysokości składek do PPK,
– usprawnia naliczanie składek,
– przekazuje wszelkie deklaracje odnośnie PPK do właściwych instytucji finansowych.

Do PPK zgłosić można osoby, których:
– wiek mieści się w przedziale między 18, a 55,
– wynagrodzenie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowemu,
– zatrudnienie ma miejsce w Polsce mimo iż są obcokrajowcami.

Środki do PPK wpłacić może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Istotne jednak jest to, że wpłaty pracodawcy stanowią dla pracownika przychód. Wiąże się to z tym, iż od wpłat do PPK, które finansuje pracodawca, należy odprowadzić podatek dochodowy.

Wysokość maksymalnej wpłaty do PPK może ulec zmianie wówczas, gdy:
– pracownik ma chęć zmienić jej wysokość,
– pracownik otrzymał premię, bądź nagrodę,
– pracownik przebywał na bezpłatny urlopie,
– pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim,
– miesięczne wynagrodzenie pracownika nie jest wyższe nić 120% wynagrodzenia minimalnego.

Wpłaty do PPK naliczane są od wynagrodzenia brutto, biorąc pod uwagę również nadgodziny, premie oraz benefity, które podlegają składkom na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

UWAGA!
Wpłaty do PPK wstrzymuje się wówczas, kiedy pracownik przebywa na urlopie wychowawczym, rodzicielskim, macierzyńskim, bezpłatnym, zasiłku rehabilitacyjnym, bądź na zwolnieniu lekarskim.