Refakturowanie to jedno z rozwiązań, które daje przedsiębiorcom możliwość rozliczenia. Najczęściej zastosowanie znajduje wówczas, gdy jeden przedsiębiorca od drugiego wynajmuje lokal wraz z dostarczanymi mediami. Wówczas faktury wystawiane są na właściciela nieruchomości, aczkolwiek przedsiębiorcy, który lokal wynajmuje również zależy na zaksięgowaniu tego wydatku w ramach kosztów prowadzenia działalności.

Do sedna…
Refakturowanie o nic innego, jak przeniesienie kosztów danej usługi na przedsiębiorcę, który faktycznie z niej korzysta. Pojęcie to odnosi się do usług, ale nie ma żadnych prawnych wykluczeń, aby dotyczyło także odsprzedaży towarów. Co do zasady nie ma możliwości, aby korzystając z refakturowania, narzucać swoją marżę odbiorcy docelowemu. Faktura wystawiona w ramach refakturowania, musi być zgodna z jej pierwotną wersją, ponieważ jest to przeniesienie kosztów.

Z racji tego, iż w dalszym ciągu kwestia refakturowania nie została w polskim prawie odpowiednio zdefiniowana ani określona konkretnymi zasadami, wciąż pojawia się pytanie odnośnie tego, jak rozliczać podatek VAT oraz podatek dochodowy.

Jak chodzi o VAT – uznaje się, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi lub z chwilą wystawienia dokumenty, aczkolwiek nie później niż do 15 dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.

Z kolei w przypadku podatku dochodowego, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zasad ogólnych, które obowiązują przy wszystkich innych sytuacjach gospodarczych w firmie. Warto mieć na uwadze kwestie dotyczącą kosztów ponoszonych z racji wystawienia, bądź otrzymania refaktury, ponieważ organy podatkowe często uważają, że tego typu koszty nie wiążą się bezpośrednio z uzyskaniem przychodu. Wniosek jest taki, iż dokumenty te należy księgować z data ich poniesienia. Wówczas mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a następnie wprowadzone do ksiąg rozliczeniowych. Tym sposobem podatnik, który opłaca daną fakturę, może obniżyć sobie podstawę opodatkowania, czego efektem jest niższy podatek.

*****

W ramach przypomnienia: podatek CIT!