Przeprowadzenie rocznego remanentu jest jednym z najważniejszych obowiązków osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Istotnie należy zaznaczyć, że jego przeprowadzenie ma na celu dokonanie wewnętrznej kontroli realnej wartości stanu magazynowego firmy.

W zakres remanentu wchodzą:
-półwyroby
-wyroby gotowe
-towary handlowe
-materiały podstawowe i pomocnicze
-odpady oraz ewentualne braki

Remanent jest sporządzany na zakończenie każdego roku podatkowego. Warto zaznaczyć, że podatnicy mają prawo również sporządzić remanent w ciągu roku.

Do dokumentów potwierdzających ilość posiadanych materiałów zaliczamy:
-faktury
-dokumenty magazynowe
-raporty kasowe

Istotnie należy podkreślić, że remanent musi być sporządzony w staranny oraz rzetelny sposób. Osoby uczestniczące w spisie muszą sporządzić oraz podpisać odpowiednią dokumentację.