Nowe świadczenie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” to rozwiązania proponowane w ramach Nowego Polskiego Ładu. Możliwość skorzystania z RKO będzie od stycznia 2022 roku. Kto będzie mógł skorzystać?

Nowe świadczenie będzie przysługiwać rodzicom dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia na drugie i każde kolejne dziecko.

Wysokość świadczenia to 12 000 zł. Możliwość wyboru formy wypłacania świadczenia:
– 1000 zł przez rok
– 500 zł przez dwa lata

Istotnie należy zaznaczyć, że aby otrzymać RKO nie należy spełniać żadnych kryteriów finansowych.

Warto zaznaczyć, że wnioski będą składane wyłącznie w formie elektronicznej