Czy niepodpisana faktura VAT jest ważna?

0 Comments

Do 2004 roku wszystkie faktury VAT musiały posiadać podpis obydwu stron transakcji. Dla przedsiębiorców było to często uciążliwe, szczególnie jeśli konieczne było wystawienie kilkudziesięciu czy kilkuset faktur. Od momentu wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej, nie ma już takiego obowiązku. Często jednak osoby otrzymujące niepodpisaną fakturę VAT, zastanawiają się czy jest ona ważna. Przepisy prawa […]

Dokumenty elektroniczne

0 Comments

Na obecną chwilę coraz więcej dowodów księgowych zostaje generowane w formie zapisu elektronicznego. Właśnie dlatego w ostatnim czasie można było zaobserwować wątpliwości czy są one zgodne w wymogami, jak również czy na ich podstawie mogą być dokonywane zapisy w księgach rachunkowych. Zgodnie z wyjaśnieniami, dokumentem elektronicznym określamy formę dokumentu jak np. fakturę elektroniczną, wydruk z […]