Jakie warunki muszą spełniać dowody księgowe?

0 Comments

Właściciele spółek zobowiązanych do pełnej ewidencji księgowej mają obowiązek stosowania się do zasad zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej „UoR”), która zobowiązuje do ewidencji księgowej zgodnie z rzeczywistym przebiegiem oraz dokonaniem odpowiedniego potwierdzenia na podstawie dowodu księgowego. Wyróżniamy dowody księgowe: 1. Własne (wewnętrzne, zewnętrzne) 2. Zewnętrzne obce (dowody zbiorcze, […]