Kompensata zobowiązań

0 Comments

Kompensata zobowiązań to rodzaj równoległego rozliczenia bezgotówkowego pomiędzy kontrahentami. Można z niej skorzystać wyłącznie wtedy, kiedy wierzyciele jednocześnie są swoimi dłużnikami. Gdy zostanie spełniony ten warunek można skorzystać z kompensaty zobowiązań w formie rozliczenia. Oznacza to obustronne umorzenie ustalonych wierzytelności, które nie są w żaden sposób zawierane na fakturze. Można wyróżnić dwa rodzaje kompensaty zobowiązań: […]

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

0 Comments

Wielu przedsiębiorców podczas prowadzenia firmy potrzebuje zaświadczenia o niekaralności. W jaki sposób go uzyskać? Przedsiębiorca ubiegający się o zaświadczenie o niekaralności może skorzystać z możliwości załatwienia go bez wychodzenia z domu, przez Internet. Opłaty: 20 zł – w przypadku złożenia formularza przez Internet 30 zł – w przypadku złożenia wniosku w punkcie informacyjnym (istnieje możliwość […]

Co warto wiedzieć o fundacji rodzinnej?

0 Comments

Od 2022 roku w Polsce ma pojawić się możliwość założenia fundacji rodzinnej, która głównie zakładana jest w celu sukcesji oraz zwiększenia szans na zachowanie majątku rodzinnego. Na jakich zasadach funkcjonować będzie fundacja rodzinna? Utworzenie fundacji rodzinnej wiązać się będzie ze spełnieniem określonych warunków: • złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu; • […]

Jak uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zarobkach?

0 Comments

Zdarza się, że zatrudniony pracownik wymaga od pracodawcy wydania zaświadczenia potwierdzającego fakt nawiązania stosunku pracy oraz wysokości comiesięcznego wynagrodzenia. Pracodawca nie może odmówić sporządzenia i wydania tego rodzaju dokumentu. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wymagane jest np.: – podczas ubiegania się o kredyt, pożyczkę – korzystanie z rządowego dofinansowania – ubieganie się o alimenty – […]

Założenia Nowego (Polskiego) Ładu

0 Comments

Rząd zapowiedział niedawno ogrom zmian jakie planują wprowadzić reformując w ten sposób system podatkowy w Polsce. Większość rewolucji dotyczy przedsiębiorców – na co warto się przygotować? Kluczową zmianą jest podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z zapowiedziami kwota wolna od podatku wyniesie 30 000 zł. Osoby przekraczające te kwotę będą zobowiązane […]

Oszczędne prowadzenie księgowości – na czym polega?

0 Comments

Każdy przedsiębiorca stara się dbać o swój biznes najlepiej jak potrafi. W wielu przypadkach wiąże się to z decyzjami, których celem jest optymalizacja kosztów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa podmiotu. Na czym polega oszczędne prowadzenie księgowości? Na wstępie artykułu warto zaznaczyć, że niedopełnienie obowiązku rzetelnie prowadzonej księgowości może do problemów natury karno-skarbowej. Z tego powodu najkorzystniejszym […]

Jakie są zasady amortyzacji w polityce rachunkowości?

0 Comments

W początkowych etapach tej procedury należy ustalić przyjętą metodę amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także sposób ustalania stawek. Warto również wziąć pod uwagę określenie przedmiotów lub praw o niskiej jednostkowej wartości początkowej, które nie będą przez jednostkę zaliczane do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz odrębnie te przedmioty lub tytuły praw, […]

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

0 Comments

Na czym polega Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT? Kto jest zobowiązany do jej prowadzenia? Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT jest prowadzona przez czynnych podatników VAT. Celem jej prowadzenia jest uzyskanie niezbędnych informacji umożliwiających rozliczanie się w zakresie podatków. Warto podkreślić, że ewidencja powinna być prowadzona w sposób elektroniczny. Podatnicy zobowiązani są do składania nowej struktury […]

Kiedy pojawia się możliwość ujęcia w księdze paragonu bez NIP?

0 Comments

Często pytają nas Państwo co zrobić, jeśli np. artykuły biurowe zostały nabyte w najzwyklejszym supermarkecie, a ich zakup został udokumentowany jedynie paragonem bez NIP-u nabywcy. Większość z Państwa nie posiada informacji odnośnie tego czy owe zakupy podanych za przykład materiałów biurowych, można wpisać do firmowej księgi podatkowej. Okazuje się bowiem, że TAK. Zgodnie z tym, […]

Kasy fiskalne online

0 Comments

Jakiś czas temu została przez Prezydenta podpisana ustawa o kasach fiskalnych online. Skutkiem tego przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani do wycofywania się ze stosowania tradycyjnych kas fiskalnych. Pierwsza wersja owej zmiany zakładała, że obowiązek ten spadnie na wszystkich przedsiębiorców i wejdzie w życie w styczniu 2018 r., aczkolwiek plany […]