Nowe technologie w księgowości: jak zmieniają sposób pracy księgowych

W dzisiejszych czasach technologia wpływa na każdą dziedzinę życia, a księgowość nie jest wyjątkiem. Nowe narzędzia i technologie pomagają księgowym w skuteczniejszym zarządzaniu finansami firm, co pozwala na oszczędzanie czasu i zwiększanie wydajności. W tym artykule przedstawimy kilka przykładów, jak nowe technologie wpływają na księgowość i zmieniają sposób pracy księgowych. Automatyzacja procesów księgowych Jednym z…

Więcej

Umowa z cudzoziemcem

Sytuacja polityczna na świecie sprawiła, że szczególnie teraz w Polsce, wiele osób z Ukrainy szuka pracy. Jak pracodawca powinien przygotować się do podjęcia zatrudnienia z obcokrajowcem? Jak powinna być sporządzona umowa z cudzoziemcem? Podczas spotkania negocjacyjnego warto skorzystać z usług tłumacza bądź osoby nieformalnej ale zaufanej, która pomoże w tłumaczeniu. pracodawca powinien sporządzić notatkę z…

Więcej

Jak zmienić biuro rachunkowe – krok po kroku

Niestety często zdarza się sytuacja, ze biuro księgowe lub księgowa nie wypełniają obowiązków księgowych w sposób, w jaki przedsiębiorca by tego chciał. Istotnie należy zaznaczyć, że obsługa księgowa i podatkowa wpływa znacząco na bezpieczeństwo podmiotu. Warto zadbać o to, aby powierzyć obowiązki specjalistom posiadającym wiedzę oraz doświadczenie, a także chęć niesienia pomocy w trudnych dla…

Więcej

Kompensata zobowiązań

Kompensata zobowiązań to rodzaj równoległego rozliczenia bezgotówkowego pomiędzy kontrahentami. Można z niej skorzystać wyłącznie wtedy, kiedy wierzyciele jednocześnie są swoimi dłużnikami. Gdy zostanie spełniony ten warunek można skorzystać z kompensaty zobowiązań w formie rozliczenia. Oznacza to obustronne umorzenie ustalonych wierzytelności, które nie są w żaden sposób zawierane na fakturze. Można wyróżnić dwa rodzaje kompensaty zobowiązań:…

Więcej

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

Wiele sytuacji związanych z prowadzeniem działalności, takich jak na przykład ubieganie o kredyt czy dotacje, obliguje nas do okazania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Dokument ten daje instytucji finansowej potwierdzenie, że odprowadzamy składki na: – ubezpieczenia społeczne, – ubezpieczenie zdrowotne, – Fundusz Pracy, – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. czyli wszystkie składki, do jakich…

Więcej

Czy niepodpisana faktura VAT jest ważna?

Do 2004 roku wszystkie faktury VAT musiały posiadać podpis obydwu stron transakcji. Dla przedsiębiorców było to często uciążliwe, szczególnie jeśli konieczne było wystawienie kilkudziesięciu czy kilkuset faktur. Od momentu wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej, nie ma już takiego obowiązku. Często jednak osoby otrzymujące niepodpisaną fakturę VAT, zastanawiają się czy jest ona ważna. Przepisy prawa…

Więcej

Nota korygująca

Nota korygująca to bardzo ważny dokument, dzięki któremu możemy poprawić błędy na oryginalnej fakturze. Natomiast nie wszystko może być poprawione w ramach noty. Mogą to być wyłącznie dane takie jak: imiona i nazwiska nazwa podatnika lub nabywcy adres NIP daty złe oznaczenia Należy wspomnieć, że wystawienie takiej noty nie ma żadnego limitu czasowego. Prawidłowo sporządzona…

Więcej

Kiedy pojawia się możliwość ujęcia w księdze paragonu bez NIP?

Często pytają nas Państwo co zrobić, jeśli np. artykuły biurowe zostały nabyte w najzwyklejszym supermarkecie, a ich zakup został udokumentowany jedynie paragonem bez NIP-u nabywcy. Większość z Państwa nie posiada informacji odnośnie tego czy owe zakupy podanych za przykład materiałów biurowych, można wpisać do firmowej księgi podatkowej. Okazuje się bowiem, że TAK. Zgodnie z tym,…

Więcej

Kasy fiskalne online

Jakiś czas temu została przez Prezydenta podpisana ustawa o kasach fiskalnych online. Skutkiem tego przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani do wycofywania się ze stosowania tradycyjnych kas fiskalnych. Pierwsza wersja owej zmiany zakładała, że obowiązek ten spadnie na wszystkich przedsiębiorców i wejdzie w życie w styczniu 2018 r., aczkolwiek plany…

Więcej

Refakturowanie

Refakturowanie to jedno z rozwiązań, które daje przedsiębiorcom możliwość rozliczenia. Najczęściej zastosowanie znajduje wówczas, gdy jeden przedsiębiorca od drugiego wynajmuje lokal wraz z dostarczanymi mediami. Wówczas faktury wystawiane są na właściciela nieruchomości, aczkolwiek przedsiębiorcy, który lokal wynajmuje również zależy na zaksięgowaniu tego wydatku w ramach kosztów prowadzenia działalności. Do sedna… Refakturowanie o nic innego, jak…

Więcej