Definicja Funduszu Pracy

0 Comments

Spośród składek, które są odprowadzane z tytułu wynagrodzenia, można wyróżnić m.in. Fundusz Pracy, który jest państwowym funduszem celowym, którym dysponuje minister pracy i polityki społecznej. W ramach owego funduszy gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia, a także instytucjach znajdujących się na rynku pracy. Pieniądze zgromadzone w ramach Funduszu Pracy, są […]