Karta Podatkowa

0 Comments

Prowadzenie ewidencji w formie karty podatkowej umożliwia rozliczenie oraz zapłatę podatku dochodowego. Osoby wybierające ten sposób opodatkowania zobowiązane są do zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego tej decyzji (formularz PIT-16). Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na uiszczaniu stałej opłaty, której wysokość uzależniona jest od: – rodzaju prowadzonej działalności, – ilości zatrudnionych pracowników, – wielkości miejscowości, w […]