Koszt uzyskania przychodu w firmie

0 Comments

Kosztem uzyskania przychodu nazywamy wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi: zostać poniesiony, być związany z prowadzoną działalność, mieć charakter definitywny i zostać udokumentowany. Ponadto musiał zostać poniesiony w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu od […]

Podatek CIT

0 Comments

Podatek od osób prawnych (Podatek CIT) to bezpośredni podatek, który obciąża dochody uzyskiwane przez spółki. Z płacenia podatku CIT oraz składania zeznań podatkowych zwolnione są niektóre podmioty (zwolnienie podmiotowe), ale również niektóre przedmioty (zwolnienie przedmiotowe). Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego: – z zysków kapitałowych oraz – z innych źródeł przychodów […]

Karta Podatkowa

0 Comments

Prowadzenie ewidencji w formie karty podatkowej umożliwia rozliczenie oraz zapłatę podatku dochodowego. Osoby wybierające ten sposób opodatkowania zobowiązane są do zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego tej decyzji (formularz PIT-16). Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na uiszczaniu stałej opłaty, której wysokość uzależniona jest od: – rodzaju prowadzonej działalności, – ilości zatrudnionych pracowników, – wielkości miejscowości, w […]