Jak przeprowadzić remanent?

0 Comments

Remanent to inwentaryzacja majątku firmy, którą każdy przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzić na koniec roku podatkowego. Inwentaryzacji podlegają głównie półwyroby, wyroby gotowe, materiały podstawowe i pomocnicze, towary handlowe, a także odpady. Remanent nazywany również spisem z natury, polega na spisaniu faktycznego stanu majątku firmy i porównaniu go z dokumentami księgowymi, takimi jak: – faktury – PZ-ty […]