Rozliczenie zeznania podatkowego PIT

Trwa okres składania do Urzędów Skarbowych rozliczeń podatkowych PIT przez podatników. Ważne jest aby dokonać rozliczenia przed 2 maja 2022 roku. Najwygodniejszą formą, która gwarantuje szybką wypłatę ewentualnego zwrotu podatku jest rozliczenie elektroniczne. Podatnicy mogą rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem. Zgodnie ze zmienionymi przepisani przez program Nowy Ład  małżonkowie, którzy nie byli w…

Więcej

Kary za błędy w JPK_V7

Pomimo, że podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji VAT_7 zamiast deklaracji VAT od 1 października 2020 roku, nadal w składanych dokumentach pojawiają się błędy. Winą za tę sytuację obarcza się niejasne wytyczne dotyczące znakowania transakcji kodami VAT oraz niedostosowane systemy księgowe stosowane w firmach. JPK_V7 zastąpił dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i jest strukturą składającą…

Więcej

Najem kasy online

Każdy przedsiębiorca, którego działalność skupia się na sprzedaży dóbr lub usług na rzecz osób fizycznych, ma obowiązek sporządzać odpowiednią ewidencję sprzedaży. Ale niewielu przedsiębiorców wie, że zamiast kupować niezbędną kasę fiskalną, mogą skorzystać z najmu kasy online. Kasy online to nowe rozwiązanie, dające możliwość przesyłania danych o sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego. Ten typ kasy…

Więcej

Co warto wiedzieć o fundacji rodzinnej?

Od 2022 roku w Polsce ma pojawić się możliwość założenia fundacji rodzinnej, która głównie zakładana jest w celu sukcesji oraz zwiększenia szans na zachowanie majątku rodzinnego. Na jakich zasadach funkcjonować będzie fundacja rodzinna? Utworzenie fundacji rodzinnej wiązać się będzie ze spełnieniem określonych warunków: • złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu; •…

Więcej

Zatrudnienie pracownika w firmie

Przedsiębiorcy mają możliwość zatrudnienia pracowników, którzy będą wykonywać zadania mające na celu świadczenie usług, sprzedaż produktów lub też promowanie usług w Internecie. Zakres obowiązków pracowników uzależniony jest od profilu prowadzonej działalności. Jakie obowiązki ma pracodawca decydujący się na zatrudnienie pracownika w firmie? Na samym początku warto zaznaczyć, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest sporządzanie oraz kompletowanie…

Więcej

Karta Podatkowa

Prowadzenie ewidencji w formie karty podatkowej umożliwia rozliczenie oraz zapłatę podatku dochodowego. Osoby wybierające ten sposób opodatkowania zobowiązane są do zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego tej decyzji (formularz PIT-16). Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na uiszczaniu stałej opłaty, której wysokość uzależniona jest od: – rodzaju prowadzonej działalności, – ilości zatrudnionych pracowników, – wielkości miejscowości, w…

Więcej

Jak przeprowadzić remanent?

Remanent to inwentaryzacja majątku firmy, którą każdy przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzić na koniec roku podatkowego. Inwentaryzacji podlegają głównie półwyroby, wyroby gotowe, materiały podstawowe i pomocnicze, towary handlowe, a także odpady. Remanent nazywany również spisem z natury, polega na spisaniu faktycznego stanu majątku firmy i porównaniu go z dokumentami księgowymi, takimi jak: – faktury – PZ-ty…

Więcej

Przygotowanie firmy do PPK

PPK, a więc Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą praktycznie każdego przedsiębiorcę. Dlatego będąc zarówno przedsiębiorcą, jak i pracownikiem, warto zapoznać się z tym zagadnieniem, aby wszystko było jasne. Program dotyczący PPK umożliwi przedsiębiorcom kontrolowanie zmiennych wpłat do PPK, co jest w stanie znacznie ułatwić pracę. Możliwe jest to wówczas, gdy program: – umożliwia prowadzenie bazy z…

Więcej

Termin składania sprawozdania finansowego

Jednym z obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcach prowadzących pełną księgowość, jest składanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności spółki. Jest to czynność, która pozwala na zamknięcie roku obrachunkowego po jego zakończeniu. Sprawozdania sporządzają i składają jednostki zobowiązane przepisami prawa do ksiąg rachunkowych oraz te, które dobrowolnie wybrały ten sposób ewidencjonowania. Sprawozdanie sporządza się na tak zwany…

Więcej

Zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Spraw związanych z prowadzeniem własnej firmy jest bardzo dużo, dlatego często przedsiębiorcy muszą zostawać w firmie po godzinach, tracąc swój prywatny czas. Coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z usług biur rachunkowych, aby zaoszczędzić. Oto korzyści płynące ze skorzystania z usług biura rachunkowego: 1. Oszczędność czasu i nerwów. 2. Gwarancja terminowości. 3. Gwarancja poprawności.…

Więcej