Kary za błędy w JPK_V7

0 Comments

Pomimo, że podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji VAT_7 zamiast deklaracji VAT od 1 października 2020 roku, nadal w składanych dokumentach pojawiają się błędy. Winą za tę sytuację obarcza się niejasne wytyczne dotyczące znakowania transakcji kodami VAT oraz niedostosowane systemy księgowe stosowane w firmach. JPK_V7 zastąpił dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i jest strukturą składającą […]

Zmiany w JPK_VAT – faktury i GTU

0 Comments

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało szereg zmian w zakresie JPK_VAT, które m.in. będą dotyczyły wykazywania faktur uproszczonych, faktur dokumentujących przejazd autostradą, jak również stosowania kodów GTU. W związku z częstymi wątpliwościami interpretacyjnymi oraz postulatami podatników, przygotowana została propozycja zmian w zakresie wykazywania w JPK_VAT: – paragonów z numerem NIP do kwoty 450 zł, […]

JPK dla ksiąg rachunkowych

0 Comments

Wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek składania pliku JPK_KR do urzędu. Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 roku ma posiadać nową wersję opisów swojej struktury. Struktura JPK_KR obowiązuje w pierwszej wersji od 1 lipca 2016 roku. Z nowym rokiem 2021 obowiązywać będzie nowa broszura dla ksiąg rachunkowych, w której znajdować […]