PIT i VAT dla małych podatników

Małym podatnikiem nazywamy tego przedsiębiorcę, którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą podatku VAT, w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyła limitu 2 000 000 euro. Posiadanie statusu małego podatnika wiąże się z szeregiem korzyści, które bardzo przydają się szczególnie na początku prowadzenia działalności gospodarczej.   PIT dla małych podatników Bycie małym podatnikiem zapewnia możliwość…

Więcej

Ewidencja czasu pracy kierowcy 2022

Jak zmienia się sposób naliczania wynagrodzeń kierowców? W jaki sposób zmienia się prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy? Na co warto zwrócić uwagę rozliczając czas pracy kierowcy w 2022 roku? Od lutego zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące transportu drogowego. Powodem są regulacje unijne – Pakiet Mobilności. 1. ▶ Wynagrodzenie Po wprowadzeniu zmian w ustawie ustawie…

Więcej

Rozliczenie zeznania podatkowego PIT

Trwa okres składania do Urzędów Skarbowych rozliczeń podatkowych PIT przez podatników. Ważne jest aby dokonać rozliczenia przed 2 maja 2022 roku. Najwygodniejszą formą, która gwarantuje szybką wypłatę ewentualnego zwrotu podatku jest rozliczenie elektroniczne. Podatnicy mogą rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem. Zgodnie ze zmienionymi przepisani przez program Nowy Ład  małżonkowie, którzy nie byli w…

Więcej

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy powrót pracownika do pracy po zakończonym zwolnieniu chorobowym dłuższym niż 30 dni jest możliwy wyłącznie po spełnieniu warunku przeprowadzenia badań kontrolnych. Celem badań jest stwierdzenie zdolności do pracy w danym zakładzie pracy oraz na dotychczasowym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania kontrolne. Pracownik zobligowany jest…

Więcej

Dofinansowanie do niani – kto może się ubiegać?

Dofinansowanie do niani to dodatkowe środki finansowe, o których przyznanie mogą ubiegać się rodzice, którzy podpisali z opiekunką umowę uaktywniającą. Czym jest umowa uaktywniająca? Ile wynosi dofinansowanie do niani? Nianią określamy osobę fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,…

Więcej

Fundusz alimentacyjny 2022

Kto może skorzystać z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku? Jakie wymagania należy spełnić? Beneficjentami świadczenia z funduszu alimentacyjnego są osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Fundusz alimentacyjny przysługuje: – do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 25 roku życia →…

Więcej

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej – Nowy Ład

Od stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne mające znaczny wpływ na wyliczanie składki zdrowotnej. Co się zmieni? Składka zdrowotna 2022r. – najważniejsze zmiany: – likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku; – objęcie większej ilości osób obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym; – zindywidualizowany sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej do zapłaty dla podatników stosujących kartę podatkową;…

Więcej

Nowy Ład a wsparcie dla biznesu

Ustawa o Nowym Ładzie wprowadza wiele dodatkowych rozwiązań dla przedsiębiorstw, które mają pomóc zoptymalizować koszty oraz usprawnić funkcjonowanie podmiotów. Dodatkowo wdrażana pomoc ma na celu rekompensatę zmian w zakresie rozliczania podatków. Unowocześniony system podatkowy ma pomóc właścicielom firm podejmować inwestycje ograniczając formalności do minimum. Nowoczesne mechanizmy wsparcia rozwoju biznesu – ulgi dla przedsiębiorców: 1. ulga…

Więcej

Założenia Tarcz antyinflacyjnych

Rząd podejmuje działania mające na celu optymalizację skutków wzrostu inflacji. Jakie rozwiązania proponuje rząd? W jaki sposób założenia tarczy antyinflacyjnej mają pomóc Polakom w walce z inflacją? Działania w ramach Tarczy antyinflacyjnej 1.0: 1. Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych nawet do 1150 zł na rok; 2. Zniesienie akcyzy na energię elektryczną; 3. Obniżenie stawki VAT…

Więcej

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Nowe świadczenie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” to rozwiązania proponowane w ramach Nowego Polskiego Ładu. Możliwość skorzystania z RKO będzie od stycznia 2022 roku. Kto będzie mógł skorzystać? Nowe świadczenie będzie przysługiwać rodzicom dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia na drugie i każde kolejne dziecko. Wysokość świadczenia to 12 000 zł. Możliwość wyboru…

Więcej